Tuesday, February 28, 2012

चमत्कार

कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रजांच्या ओळीवर कविता लिहिणं म्हणजे शिवधनुष्य पेलणं! हा माझा तोकडा प्रयत्न.


माझ्या जीवनाचा मीच शिलेदार 
म्हणा अहंकार किंवा गर्व 

चंचल मनाचा खेचला लगाम
प्रज्ञेचा गुलाम झालो नित्य

केली मी कधी ना दैवाची हाकाटी
माझ्या मनगटी माझे दैव

कुंडलीत काही मांडले गणित
तरी माझी जीत होत गेली

विचार, विवेक, संयमाची साथ
घेता आयुष्यात आले सौख्य

दगडांच्या पायी अर्पिला ना भाव
माणसांत देव पाहिला मी

सज्जनांचा संग, दु:खितांची सेवा
हाच पुण्यठेवा साठविला

नमस्कारावीण झाला चमत्कार
माझा साथीदार देव झाला! 

No comments:

Post a Comment