Sunday, October 4, 2009

जळाविण मीन

जिवावीण जीवनाचा अर्थ किती अवघड
जळावीण मीन तशी जीवघेणी तडफड


जीव होई कासावीस, कसा सोसावा दुरावा?
तृषा वाढते मनाची, वाटे आषाढ झरावा
अंतर्घट तृप्त व्हावे, अशी कोसळावी झड


वाटे सर्वस्व त्यागून रूप अरुपाचे घ्यावे
नदी जशी सागरात, तसे एकरूप व्हावे
नको क्षणाचे अंतर, संग रहावा अखंड

असे आयुष्य सरेल खुळ्या ध्यासात, भासात
श्वास आत्म्याचा विरेल परमात्म्याच्या श्वासात
जगावेगळी ही भक्ती, जगावेगळे हे वेड

No comments:

Post a Comment