Thursday, October 29, 2009

वेडी आशा


स्वप्नातल्या गावाची वाट शोधत
भिरभिरणारी वेडी आशा
हिरव्या अवखळ पाउलवाटा,
वळणावरचा देखणा पळस,
इंद्रधनू पंखांची फडफड
मावळत्या सूर्याचा लामणदिवा
चुकार ढगाला सोन्याची झालर,
डौलदार राजहंस चंदेरी तळ्यात
आणि -----------
आणि अचानक आलेली वावटळ
धुळीचं वादळ, पिसाट वारा
बेभान पाऊस भरकटलेला
उदास धुक्याचे गहिरे पडदे,
कोंदटलेल्या दाही दिशा
उरी दाटून आलेले श्वास,
आसवांनी भरलेले काजळकाठ
-------------------
पायांखालची वाट कुठे
हरवून गेली, कळलंच नाही !
भिरभिरणारी वेडी आशा
अजून तिथेच, त्याच वळणावर
स्वप्नातल्या गावाची वाट शोधतेय!

1 comment: