Saturday, May 23, 2009

दास

या मनास लागावा अनवरत ध्यास तुझा
आप, तेज, वायु, धरा, सा-यांतच भास तुझा

तूच मनी, तू नयनी, प्राण तुझे, श्वास तुझा
मुखी राहो नाम तुझे, ध्यानी मनी वास तुझा

अवघड ही वाट तरी आसरा जिवास तुझा
कानी घुमे मुरलीचा नाद आसपास तुझा

नाना रूपांत दिसे आगळा विलास तुझा
मनमोहन, यदुनंदन यमुनातटी रास तुझा

तारशील भवसागरी, मजसी विश्वास तुझा
देई विसावा चरणी, प्रभु मी रे दास तुझा

No comments:

Post a Comment