Sunday, May 24, 2009

मन मनाला ना कळे

मन मृदु नवनीत, मन अभेद्य कातळ
कधि भरली घागर, कधि रिकामी ओंजळ

मन वठलेले झाड, मन फुलण्याचा वसा
कुठे मोकळी चौकट, कुठे बोलका आरसा

मन अक्राळविक्राळ जसा अदृष्टाचा भास
मन नाजूकसाजूक जसा चांदण्याचा श्वास

मन दूर दूर कधी, कधि अवतीभवती
मन कोवळी पहाट, मन सांज मावळती


मन काया की सावली? मन जाणत्याचे पिसे,
मन ओळखले कुणी? कोण जाणे मन कसे?

मन हिरवी धरित्री, मन आभाळ सावळे
मन अगम्य, अबोध; मन मनाला ना कळे

No comments:

Post a Comment