Monday, May 7, 2012

अनेकदा

जसे दिसे ते तसेच नसते अनेकदा 
कळूनही मी बळेच फसते अनेकदा 

कधी कधी काळजात खुपतात चांदण्या 
मुकी कळीही फुलून डसते अनेकदा 

मला हव्या त्या सुरांत नसले तरी कसे 
तुझेच गाणे मनात वसते अनेकदा?

बरे नव्हे हे अखंड कवितेत गुंतणे
मनात येती विचार नसते अनेकदा

हवेहवेसे कधी न सहजी मिळायचे,
नको नको ते कसे गवसते अनेकदा?

न मानणे हा गुन्हाच ठरतो खरोखरी
तुझी विनंती हुकूम असते अनेकदा 

No comments:

Post a Comment