Friday, May 18, 2012

काउंट डाऊनहातात मोजकी हलकी पानं हुकुमाची
आणि तरीही जिंकलेला प्रत्येक डाव
अक्कलहुशारीनं, जिद्दीनं, सचोटीनं
येईल त्या स्थितीचा स्थितप्रज्ञपणे सामना करत
धोरणीपणानं यशस्वी करून दाखवलेला खेळ

आज सगळं काही अनुकूल
हुकुमाच्या एक्क्यापासून गुलामापर्यंत
सगळा दरबार अदबीनं कुर्निसात करत
प्रतिस्पर्ध्याला खिजवत पुढे थांबलेला
पण तरीही हल्ली तिचा एकही डाव रंगत नाही
ती चुकूनसुद्धा जिंकत नाही.

काय बदललं आहे नक्की?
खेळ, वेळ, ती की तिची नियती?
की कधीकाळी तिने जिंकलेले डाव
उलटले आहेत तिच्यावर?
की कुणी जाणलंय तिचं जिंकायचं रहस्य?
की  काउंट डाऊन सुरु झालंय?


No comments:

Post a Comment