Sunday, November 25, 2012

द्विधा

राजा रविवर्मा यांच्या एका सुंदर चित्रावरून सुचलेली ही कविता ..... [हे चित्र माझी लाडकी मैत्रीण माधवी भट हिच्याकडून मिळालंय]

आहे मनात काही, सांगू कसे सख्या रे 
ही भेट चोरटी अन् माझी स्थिती द्विधा रे 

कुरवाळुनी फुलाला बघते पुन्हा पुन्हा मी
जे अंतरात येते दावू कसे तुला मी?
नयनांत लाज वेडी, पाहू कशी तुला रे?

तू मात्र न्याहळीसी, लवते न पापणीही
एकांत हा अनोखा, भवताल ना कुणीही
मन बावरे तरीही बुजते जरा जरा रे

पाहील का कुणी ही भीती मनात दाटे,
क्षणसंग या घडीला फुटतील लाख फाटे
वाटे तरी हवासा सहवास हा तुझा रे 

No comments:

Post a Comment