Monday, November 12, 2012

अलिप्त

पानावरच्या दवबिंदूपरि अलिप्त मी
माझ्यातच असुनी माझ्यातुन विभक्त मी

तृप्तीनेही तृषा न भागे कधी कधी
अतृप्तीच्या काठावर शांत, तृप्त मी

आहे तरिही नाही माझी अशी स्थिती,
आसक्तीची वस्त्रे लेवुन विरक्त मी

जातानाचे संचित हाती न मावते,
येताना परि आलेली रिक्तहस्त मी

धन्यवाद ईश्वरा तुला द्यायचे कसे?
बंधांचे ऋण असूनही बंधमुक्त मी

No comments:

Post a Comment