Wednesday, November 7, 2012

मुक्तछंद


गुन्हा मी न केला, तरी घेरती व्यर्थ दावे किती 
विरोधात माझ्या उभे ठाकले हे पुरावे किती

धडे जीवनाने कितीदा दिले, जाण नाही दिली,
कुठे थांबवावे, कधी संपवावे, जगावे किती ?

निराळ्या दिशेच्या नव्या गूढ वाटा मला लाभल्या,
कळेना खऱ्या त्यातल्या कोणत्या अन् भुलावे किती

किती वेगळाल्या रिती-पद्धतींनी करू मांडणी ?
उरे शून्य हाती, सुखाला सुखाने गुणावे किती ?

पुन्हा तेच ते प्रश्न अन् उत्तरांच्या चुका त्याच त्या,
यथायोग्य जे, तेच सांगायला मी शिकावे किती?

असावे जरासे जिणे मोकळे मुक्तछंदापरी,
सदा वृत्त, मात्रांत, खंडांत त्याला चिणावे किती ?

No comments:

Post a Comment