Wednesday, June 24, 2009

एक जग

क्षितिजाच्या पलिकडे एक जग तुझे माझे
इंद्रधनू रंगविते जिथे चित्र मीलनाचे


सोनसळी किरणांनी सजलेल्या आभाळाला,
जिथे बांधले तोरण किलबिलत्या पंखांचे

गोधुलीच्या पावलांनी सांज हलकेच येते,
ताल घुंगुरमाळांचा, हंबरणे वासरांचे


जिथे रात्र बहरते बकुळीच्या सुगंधाने,
फांद्यांतुन बरसती कवडसे चांदण्यांचे


सागराची गूढ़ गाज जिथे घुमतसे कानी,
तुझे सूर गाती जिथे गीत माझ्या भावनांचे


थोडे तुझे, थोडे माझे, थोडे ऊन- पावसाचे,
जग आपले दोघांचे, जगावेगळ्या स्वप्नांचे

No comments:

Post a Comment