Wednesday, September 7, 2011

तुझी भेट व्हावी

तुझी भेट व्हावी धुक्याच्या महाली
धुक्याला रुप्याची चढावी झळाळी
जरीपैठणी लेवुनी रात यावी
खळी चांदणी, चंद्र गोंदून भाळी

तुझी भेट व्हावी, जसे स्वप्न माझे
फुलांच्या सुगंधात न्हाऊन यावे
सुरांनी तुझा गोडवा वेचुनी अन्
तुझे गीत बेभान होऊन गावे

तुझी भेट व्हावी पहाटेस, जेव्हा
निळा मोर नाचेल दारात माझ्या
तुझ्या चाहुलींच्या बनातील वारा
नवे गूज सांगेल कानात माझ्या

तुझी भेट व्हावी, जशा पावरीच्या
घुमाव्यात गोकूळ वेढीत ताना
कदंबास बांधून झोके झुलावे,
तुझ्या कृष्णडोही मला पाहताना

तुझी भेट व्हावी अशा सांजवेळी
मला पैल माझा खुणावेल जेव्हा,
तुझ्या आठवांचा उबारा मिळावा
भवातून मी पार होईन तेव्हा

1 comment:

  1. "तुझी भेट व्हावी जशा पावरीच्या
    घुमाव्यात गोकूळ वेढीत ताना"
    ..... क्या बात है ..... सुंदर कविता

    ReplyDelete