Sunday, September 18, 2011

गुपित

कालिंदीच्या प्रवाहात गंध-फुलांचे ओघळ
त्याची प्राजक्ताची, तिची देवचाफ्याची ओंजळ

त्याची गुलाबी स्पंदने, तिची अबोली बंधने
त्याच्या दिठीत आभाळ, तिच्या मुठीत चांदणे

त्याचं मोगऱ्याचं हसू, तिची जाई-जुई लाज
त्याच्या मुरलीची तान, तिच्या नूपुरांचा साज

त्याची गोकर्णी निळाई, तिची केतकीची काया,
सोनसळी गौरकांती, तरी सावळ्याची छाया

निशिगंध तुरे त्याचे, तिचा बकुळगजरा
तिची झुकली पापणी, त्याच्या आर्जवी नजरा

फुलाफुलातून त्यांचे उलगडते गुपित,
जन्मजन्मीचे अद्वैत त्यांची फुलवंती प्रीत 

1 comment: