Saturday, July 7, 2012

सांज

उगवती सांज 
पानांहाती चिपळ्या, फुलांकडे झांज 

प्रवाहात दिवे 
मावळत्या दिसालाही अर्घ्य द्याया हवे 

सांजभुली रंग 
तटावर औदुंबर विचारांत दंग 

सूर्य दारी उभा 
पश्चिमेच्या मुखावर नवतीची प्रभा 

नभांवर नक्षी
पिलांसाठी कोटराच्या वाटेवर पक्षी

सोन्याचा कळस 
केशराच्या पताकांनी सजला पळस 

मंद सळसळ 
नामजप करी जसा विरागी पिंपळ 

देव गाभाऱ्यात 
आसमंत सारा नजरेच्या पहाऱ्यात 

No comments:

Post a Comment