Friday, July 20, 2012

जुगलबंदी

त्याचा एकुलता एक जगावेगळा राग 
तार अन् अतितार सप्तकातच विस्तारणारा 
कायम केवळ द्रुत लयीतला 
फक्त दोनच स्वरांचा .............
षड्ज आणि पंचम.... अचल, अविचल स्वर 
आपल्या जागी ठाम !
[मी म्हणेन ती पूर्व]

तिच्या रागमालेत मात्र 
नेमके हेच अचल स्वर वर्ज्य!
तिचे स्वर बहुशः कोमल, क्वचितच तीव्र 
तळ्यात-मळ्यात, दबलेले गळ्यात!
मंद्र सप्तकातच घुटमळणाऱ्या तिच्या बंदिशी 
क्वचितच मध्यात मध्यमाला स्पर्श करणाऱ्या 
मध्यमातून सुरू होत मध्यमात संपणाऱ्या 
मध्यम.......तिचा स्वर, पाचवीला पुजलेला 
ग्रह, न्यास, विस्तार सारं काही मध्यम!
[हो, चालेल मला]

काही केल्या 
त्याचे स्वर उतरत नाहीत, तिचे स्वर चढत नाहीत 
बेसूर, भेसूर मैफल नुसती! 

कशा जुळतील त्यांच्या तारा?
कधी रंगेल सुरेल जुगलबंदी?
अधल्या-मधल्या सुरांचा सनातन, 
निरुत्तर करणारा प्रश्न ...........
सोडवायचा 
की .............
सोडून द्यायचा?

No comments:

Post a Comment