Sunday, June 10, 2012

मेघश्याम जादुगारा

डोळां स्वप्न दावण्याची 
जीवा ओढ लावण्याची
तुझी निराळीच तऱ्हा
मेघश्याम जादुगारा

तुझ्या पावरीचे सूर
मोहवून नेती दूर
ध्यानीमनी नसताना
पायी नादती नुपूर
चित्ततार छेडण्याची
संभ्रमात पाडण्याची
तुझी निराळीच तऱ्हा
मेघश्याम जादुगारा

यमुनेच्या तीरावर
येते घेऊन घागर
पांघरून निळेपण
तुझे तनामनावर
रंग-गंध शिंपण्याची
देह-प्राण जिंकण्याची
तुझी निराळीच तऱ्हा
मेघश्याम जादुगारा

तुझा मनात निवास
तरी दुरावा दिलास
तुला भेटण्यासाठीच
जन्मभराचा प्रवास
द्वैतभाव मोडण्याची
जिवा-शिवा जोडण्याची
तुझी निराळीच तऱ्हा
मेघश्याम जादुगारा

No comments:

Post a Comment