Sunday, June 17, 2012

कुणी काढली खपली?

फसव्या हास्याच्या खपलीच्या आड कधीची लपली 
जखम जराशी सुकली होती, कुणी काढली खपली?

कसेबसे टाके घालुन मी कडा जुळवल्या होत्या 
उरी वेदना जपून ओठी कळ्या फुलवल्या होत्या 
सांत्वन चंदनलेप लावला, हळूवार ती जपली 
जखम जराशी सुकली होती, कुणी काढली खपली?

शब्दांचे कशिदे काढुन मी दाहक खूण बुजवली 
व्रण लपवावे म्हणुन भरजरी कविता तिथे सजवली 
आज अचानक कशिदाकारी कुण्या दिठीला खुपली?
जखम जराशी सुकली होती, कुणी काढली खपली?

भळभळणारी जखम मनाची फिरून भिजली आहे 
लेप संपला, शब्द उसवले, कविता थिजली आहे 
उपहासाचा वार असा की क्षणात शुद्ध हरपली 
जखम जराशी सुकली होती, कुणी काढली खपली?


No comments:

Post a Comment