Sunday, July 1, 2012

उपाशी

केलास तू, करुन का विसरून जाशी?
माझा करार नव्हता मरणा तुझ्याशी 

गेले निघून जखमा करुनी शिकारी,
एकेक घाव सलतो अजुनी उराशी

ओढे कुणी नकळता भलताच धागा,
मी गुंतते, अडकते प्रतिकूल पाशी

तू घेतल्यास शपथा विसरून जाण्या,
पारायणे करुन मी जपल्या मनाशी

होतात दूर सगळी क्षणसंग नाती,
आखीव वाट चुकुनी सुटता जराशी

काहीतरी करुन मी फुलतेच आहे,
आत्मा तृषार्त जरि वा मनही उपाशी 

No comments:

Post a Comment