Monday, July 23, 2012

हिंदोळा

तुझ्या ओठांवर हसू,
माझे भिजलेले डोळे 
नको टिपू एवढ्यात 
रंग आसवांचे ओले 

रंग आसवांचे ओले 
चढतील मनावर 
आणि तुझ्या पापण्यांत 
उचंबळेल सागर

उचंबळेल सागर
भिडेल तो आभाळाला
नको घालू उगा बांध,
वाहू दे या आवेगाला

वाहू दे या आवेगाला
मनमोकळेपणाने
प्रवाहात भिजून त्या
सूर गातील दिवाणे

सूर गातील दिवाणे
ऊन-पावसाचे गाणे
कधी दु:खाच्या बंदिशी,
कधी सुखाचे तराणे

कधी सुखाचे तराणे
चिंब सरींनी छेडले
तुझ्या सुरांच्या मेघांनी
माझे आभाळ वेढले

माझे आभाळ वेढले
गुणगुणून कानात
गात्र गात्र धुंदावले
पाय नाचले तालात

पाय नाचले तालात
खुळावला मनमोर
त्याचा पिसारा फुलला
तुझ्या मंदिरासमोर

तुझ्या मंदिरासमोर
झुले नवलहिंदोळा
तुझी नक्षत्र-बहार,
माझं निर्माल्य-पाचोळा
!

No comments:

Post a Comment