Thursday, October 18, 2012

घेई धाव रे विठ्ठला

देह चिखल-मातीचा 
आत्मा साजिरे कमळ
राहो पवित्र, निर्मळ 
हेच मागणे विठ्ठला 

जन्म काजळला डोह 
मन अवसेची रात 
वाट दावी अंधारात 
तुझे चांदणे विठ्ठला

वासनांच्या जलाशयी
देह भागवी तहान
आत्म्यासाठी समाधान
तुला पाहणे विठ्ठला

जीव प्रपंची गुंतला
व्याप-ताप चिंता शिरी
आत्मा तुळसमंजिरी
तुला वाहणे विठ्ठला

पाण्याबाहेरचा मासा
तसा जीव कासावीस
काय करणी केलीस ?
घेई धाव रे विठ्ठला

पुरे पुरे झाला आता
जन्म-मरणाचा फेरा
कधी नेशील माहेरा
मायबापा रे विठ्ठला ?

No comments:

Post a Comment