Wednesday, August 21, 2013

घर

घर होते की नव्हतेच कधी?
साक्षी न कुणी, पुसणार कुणा?
भरतीच्या लाटांनी पुसल्या 
उरल्यासुरल्या अस्तित्वखुणा

उरल्यासुरल्या अस्तित्वखुणा
पुसण्याने जगणे सुटते का?
गळली पाने, वठल्या फांद्या
फुटण्याची ऊर्मी वठते का?

फुटण्याची ऊर्मी वठते का?
बहरेनच, जिद्द जरी होती
स्वातीच्या थेंबांतुन टिपले
कितिएक शिंपल्यांनी मोती?

कितिएक शिंपल्यांनी मोती
घडवून दिले अन् किति गळले
पाठी उरले अवशेष रिते
भर ओसरला तेव्हा कळले

भर ओसरला तेव्हा कळले
घटका भरली, सरला अवधी
निमिषातच होत्याचे नव्हते
घर होते की नव्हतेच कधी?


[वृत्त - पादाकुलक]

No comments:

Post a Comment