Monday, August 5, 2013

अपेक्षा

अपेक्षेप्रमाणेच आयुष्य जावे 
असे वाटणे केवढी मूढता 
विधीच्या विधानास आव्हान देत्या 
निराळ्या कथेला नसे मान्यता 

इथे जे घडे, पूर्वसंचीत सारे 
तुला भोगणे प्राप्त आहे मना 
सुखे लाभती त्याहुनी जास्त दु:खे 
तुलावी कशी प्रेरणा-वंचना?

न किंतू धरावा, न काही अपेक्षा
सभोती असो वा नसोही कुणी
स्वतः आखुनी घेत जाव्यात कक्षा
वसावे कुठे आणि कोण्या क्षणी

धरावा असा मार्ग जेथे न थांबा,
निघावे दिशा घेउनी संगती
असो घाट वा वाट साधीसुधी ती,
मिळो सारखी पावलांना गती

जिथे शांततेच्या निनादासभोती
घुमाव्यात मौनातल्या बंदिशी
अशा गूढ देशी उषा जागवावी,
अशा मुक्त क्षेत्री विरावी निशी


[वृत्त - सुमंदारमाला]

No comments:

Post a Comment